مستند حلما

مستند حلما : بخشی از زندگی شهید بزرگوار علی سلیمانی 

نام : علی 

نام خانوادگی : سلیمانی 

محل تولد : نیشابور 

محل شهادت : سومار 

تاریخ تولد :1345/11/7

تاریخ شهادت : 1361/8/15

این شهید بزرگرار اولین شهید کرج . محمدشهر . ولداباد  است .

علی سلیمانی در تاریخ 61/6/27 اعزام به جبهه های حق علیه باطل شد . و در 15

بهمن همان سال به شهادت نائل شد .

این شهید بزرگوار و شهید اصغر امینی به جبهه رفتند .

 

/ 0 نظر / 21 بازدید